Danh sách sân

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Phú Lâm
Khu vực:Huyện Tiên Du- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Anh Hà
Khu vực:Huyện Tiên Du- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Đại Đồng
Khu vực:Huyện Tiên Du- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin