Danh sách sân

Sân bóng đá (Tứ Xã)
Khu vực:Huyện Lâm Thao- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Ven Đê Cao Xá
Khu vực:Huyện Lâm Thao- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Lâm Thao
Khu vực:Huyện Lâm Thao- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Khu Công Nhân
Khu vực:Huyện Lâm Thao- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin