Danh sách sân

Sân bóng Hà Phú
Khu vực:Huyện Lục Nam- Bắc Giang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo làng Thân
Khu vực:Huyện Lục Nam- Bắc Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Bảo An
Khu vực:Huyện Lục Nam- Bắc Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo An Hoà
Khu vực:Huyện Lục Nam- Bắc Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin