Danh sách sân

Sân Bóng Hoàng Văn Thụ - Bắc Giang
Khu vực:Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thăng Long - Bắc Giang
Khu vực:Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang
Khu vực:Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Dĩnh Kế
Khu vực:Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá xã Bắc Lý
Khu vực:Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Minh Phương
Khu vực:Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động tỉnh Bắc Giang
Khu vực:Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin