Danh sách sân

Sân bóng trường Trường THCS - THPT Trần Hưng Đạo
Khu vực:Thị xã Đông Triều- Quảng Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Thị Xã Đông Triều
Khu vực:Thị xã Đông Triều- Quảng Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cổ Giản
Khu vực:Thị xã Đông Triều- Quảng Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cổ Lễ
Khu vực:Thị xã Đông Triều- Quảng Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin