Danh sách sân

Sân bóng Nguyệt Hà
Khu vực:Huyện Hải Hà- Quảng Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Hồng Hạnh - Quảng Điền
Khu vực:Huyện Hải Hà- Quảng Ninh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Quảng Minh
Khu vực:Huyện Hải Hà- Quảng Ninh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin