Danh sách sân

Sân bóng ĐH Quảng Ninh
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng đá Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng KTX trường Cao đẳng nghề mỏ Hữu Nghị
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân Bóng Yên Thanh
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng TLT
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Trung tâm Thành phố
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Trung tâm Thành phố Uông Bí
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Uông Bí
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo 314 Vàng Danh
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Đa Năng Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà văn hoá khu 3 - Thanh Sơn
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Văn Hóa Khu Tre Mai
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin