Danh sách sân

Sân bóng Trường THCS Nguyễn Phong Sắc
Khu vực:Hai Bà Trưng- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Minh Kiệt
Khu vực:Hai Bà Trưng- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Trường Kinh Tế Quốc Dân
Khu vực:Hai Bà Trưng- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Times City
Khu vực:Hai Bà Trưng- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Khu vực:Hai Bà Trưng- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin