Sân cỏ nhân tạo Đại Học Y Hà Nội
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin

Danh sách sân

Sân bóng đá Đại học Công đoàn
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Hoàng Cầu
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Học Viện Ngân Hàng
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Đại Học Y Hà Nội
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng ĐH Giao Thông Vận Tải
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá đại học Thủy Lợi
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin