Sân Bóng Đá Thành Lâm Green Park
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng 60 Hoàng Quốc Việt
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin

Danh sách sân

Sân Bóng trường múa - Cầu Giấy
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đông Đô
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đông Đô 2
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Học Viện Báo Chí - Cầu Giấy - Hà Nội
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Thái Sơn 1 - Cầu Giấy - Hà Nội
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Hoàng Ngân
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Thành Phát
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Thành Lâm Green Park
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng An Khánh - Cầu Giấy
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trần Quốc Hoàn
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Học viện Quốc Phòng
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng 60 Hoàng Quốc Việt
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá B5 Mai Dịch
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bách Việt
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng Bộ Ngoại Giao
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng Bách Việt 1
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật