Danh sách sân

Sân bóng Thanh niên Thượng Thanh
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đường Sắt - Long Biên
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Công Đoàn TCT Hàng Không Việt Nam
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bồ Đề
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Ven Đê 4
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đảo Sen
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Quân Đội
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hòa Bình Long Biên
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cầu 12
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Chương Dương
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hàng Không
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đá 918
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Garden City
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Vinhomes
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Him Lam Thạch Bàn
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng trường Pháp Alexandre Yersin Hà Nội
Khu vực:Long Biên- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin