Danh sách sân

Nhà thi đấu - Sân bóng cỏ nhân tạo Thường Tín
Khu vực:Thường Tín- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Triều Đông
Khu vực:Thường Tín- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thắng Lợi
Khu vực:Thường Tín- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Chợ Trâu
Khu vực:Thường Tín- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Dũng Thủy
Khu vực:Thường Tín- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cổ Chất
Khu vực:Thường Tín- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hồng Vân
Khu vực:Thường Tín- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Làng nghề Văn Tự
Khu vực:Thường Tín- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Duyên Thái
Khu vực:Thường Tín- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin