Danh sách sân

Sân bóng đá Hùng Hạnh
Khu vực:Ba Vì- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tùng Anh
Khu vực:Ba Vì- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Quảng Oai
Khu vực:Ba Vì- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin