Danh sách sân

Sân bóng cỏ nhân tạo Hưng Đen
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Sóc Sơn
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Chiến Quý
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Nhật Anh
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Lộc Phát
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Quốc Tuấn
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thái Phủi
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo thôn Xuân Tàng
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Tân An
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thủy Tùng
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Nam Hải
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Khu Công Nghiệp Nội Bài
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thuận Phát
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Núi Đôi
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Minh Khang/Trà Sữa/Trà Chanh/Đồ Ăn Vặt.
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Cao Long
Khu vực:Sóc Sơn- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin