Danh sách sân

Sân bóng đá Phúc Xá ( Hồng Hà 1)
Khu vực:Ba Đình- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phúc Xá 2
Khu vực:Ba Đình- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Trường Thể Thao Thiếu Niên 10-10
Khu vực:Ba Đình- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng trường Phạm Hồng Thái
Khu vực:Ba Đình- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Viglacera
Khu vực:Ba Đình- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trường Phổ Thông Thực Nghiệm
Khu vực:Ba Đình- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin