Danh sách sân

Sân bóng cỏ nhân tạo Vũ Hà
Khu vực:Huyện Phú Lương- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Tùng Đạt
Khu vực:Huyện Phú Lương- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Kỳ
Khu vực:Huyện Phú Lương- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin