Danh sách sân

Sân bóng Việt Đức
Khu vực:Thành phố Sông Công- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo CLB bóng đá Hồng Vũ
Khu vực:Thành phố Sông Công- Thái Nguyên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng, tổ dân phố Tân Trung
Khu vực:Thành phố Sông Công- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin