Danh sách sân

Sân vận động thanh niên Yên Bái
Khu vực:Thành phố Yên Bái- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động tỉnh Yên Bái
Khu vực:Thành phố Yên Bái- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Babylon Yên Bái
Khu vực:Thành phố Yên Bái- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Trường THPT Nguyễn Huệ
Khu vực:Thành phố Yên Bái- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tòa án
Khu vực:Thành phố Yên Bái- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Sunrise
Khu vực:Thành phố Yên Bái- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin