Danh sách sân

Sân bóng Bản Chau Stadium
Khu vực:Thành phố Sơn La- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng huyện Phù Yên
Khu vực:Huyện Phù Yên- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo xã Phổng Lập
Khu vực:Huyện Thuận Châu- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Phổng Lăng
Khu vực:Huyện Thuận Châu- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bản Dửn
Khu vực:Thành phố Sơn La- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Ngọc Hà
Khu vực:Huyện Phù Yên- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tiểu Khu 32
Khu vực:Huyện Mộc Châu- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Tà Số
Khu vực:Huyện Mộc Châu- Sơn La
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhận tạo
Khu vực:Huyện Sông Mã- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Chum Tươi
Khu vực:Huyện Thuận Châu- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bản Cá
Khu vực:Thành phố Sơn La- Sơn La
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Ngọc Lam
Khu vực:Huyện Sông Mã- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bình An - bản Tông
Khu vực:Thành phố Sơn La- Sơn La
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Ôn Ốc Muờng Lựm
Khu vực:Huyện Yên Châu- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Picenza Sơn La
Khu vực:Thành phố Sơn La- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Ánh Dương
Khu vực:Huyện Mộc Châu- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin