Danh sách sân

Sân bóng đá & Tennis Nguyên Khanh
Khu vực:Huyện Cam Lâm- Khánh Hòa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis Golden Bay Hưng Thịnh
Khu vực:Huyện Cam Lâm- Khánh Hòa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Liên đoàn quần vợt Khánh Hòa
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Clb Quần vợt Nha Trang
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu lạc bộ cầu lông Phúc An
Khu vực:Huyện Diên Khánh- Khánh Hòa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Nam Sông Cái
Khu vực:Huyện Diên Khánh- Khánh Hòa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Thịnh Phát
Khu vực:Thị xã Ninh Hòa- Khánh Hòa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Cam Ranh cầu lông hội
Khu vực:Thành phố Cam Ranh- Khánh Hòa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung Tâm Tập Luyện Và Thi Đấu Thể Thao Nha Trang
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Huy Forza
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Thịnh Cầu Bè
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Liên đoàn cầu lông Khánh Hòa
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung Tâm Thi Đấu Thể Thao
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Trường Đại Học Tôn Đức Thắng - Nha Trang
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng FIFA - Diên Khánh
Khu vực:Huyện Diên Khánh- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Ruby Sport
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin