Danh sách sân

Sân Tennis Công an tỉnh Bình Định
Khu vực:Thành phố Qui Nhơn- Bình Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis BCHQS Bình Định
Khu vực:Thành phố Qui Nhơn- Bình Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis Bồng Sơn
Khu vực:Huyện Hoài Nhơn- Bình Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis mái che
Khu vực:Huyện Phù Cát- Bình Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis Trung tâm
Khu vực:Thành phố Qui Nhơn- Bình Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Tennis Lê Lợi
Khu vực:Huyện Hoài Nhơn- Bình Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB tennis thị xã An Nhơn
Khu vực:Thị xã An Nhơn- Bình Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis 573
Khu vực:Thị xã An Nhơn- Bình Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis thành phố Qui Nhơn
Khu vực:Thành phố Qui Nhơn- Bình Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Thảo Nhân
Khu vực:Huyện Phù Cát- Bình Định
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo 79
Khu vực:Huyện Phù Mỹ- Bình Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Phước An
Khu vực:Huyện Tuy Phước- Bình Định
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông bệnh viên quân y 13
Khu vực:Thành phố Qui Nhơn- Bình Định
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Thi Đấu Đa Năng - TT Bình Dương
Khu vực:Huyện Phù Mỹ- Bình Định
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông nhà thi đấu thể thao Tây Sơn
Khu vực:Huyện Tây Sơn- Bình Định
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh cô Tuân
Khu vực:Huyện Tuy Phước- Bình Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin