Danh sách sân

CLB Tennis ALLEZSPORT-QUẢNG NGÃI
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân tennis An Phú Sinh
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân quần vợt B21
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông Tư Nghĩa 1
Khu vực:Huyện Tư Nghĩa- Quảng Ngãi
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Tư Nghĩa
Khu vực:Huyện Tư Nghĩa- Quảng Ngãi
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ngãi
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông Trường THCS Trần Phú
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông CK7
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông Thầy Phát
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông Diên Hồng Quảng Ngãi
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Diên Hồng
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Hoàng Nhung
Khu vực:Huyện Bình Sơn- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng đá Hàm Long
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Bắc Sơn
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Văn Hóa Thể Thao Nghĩa Dũng
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá khu liên hợp thể thao Đông Nam
Khu vực:Huyện Bình Sơn- Quảng Ngãi
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin