Danh sách sân

CLB Bóng Bàn Minh An
Khu vực:Thành phố Hội An- Quảng Nam
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu Lạc Bộ Bóng Bàn Núi Thành Quảng Nam
Khu vực:Huyện Núi Thành- Quảng Nam
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Clb Bida - Bóng bàn Tâm Thái Thịnh
Khu vực:Thành phố Hội An- Quảng Nam
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Clb Bóng Bàn Thành Phố Tam Kỳ
Khu vực:Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu Lạc Bộ Bóng Bàn An Sơn
Khu vực:Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu Lạc Bộ Bóng Bàn Cẩm Thanh
Khu vực:Thành phố Hội An- Quảng Nam
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu Lạc Bộ Bóng Bàn Thành Phố Hội An
Khu vực:Thành phố Hội An- Quảng Nam
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis & Coffee - Nguyên Sport
Khu vực:Thành phố Hội An- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis & Coffee Hào Anh Hội An
Khu vực:Thành phố Hội An- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà thi đấu đa năng huyện Núi Thành
Khu vực:Huyện Núi Thành- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Aem Bình Dương
Khu vực:Huyện Thăng Bình- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Điện Bàn
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà thể thao cầu lông Ái Nghĩa - Đại Lộc
Khu vực:Huyện Đại Lộc- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu lạc bộ cầu lông trường THPT Tây Giang
Khu vực:Huyện Tây Giang- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà thi đấu Thảo Sport
Khu vực:Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam
Khu vực:Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin