Danh sách sân

Clb Thể Thao Phan Chu Trinh
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu lạc bộ bóng bàn STIGA-QK5
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Club Of Viet Tien College
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân quần vợt Nguyễn Tri Phương
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân tennis 358 Nguyễn Tri Phương
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh Tennis Thanh niên 40 Bạch Đằng
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân quần vợt Đa Phước
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân quần vợt Quân khu 5
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân quần vợt Yên Bái
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB bóng đá Mini An Phúc
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng An Phúc 2
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông trung tâm thể thao quận Hải Châu
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Clb Thể Thao Phan Chu Trinh
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Quân Khu 5
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Khu Liên hợp Thể thao Paracel 2
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm thể thao Paracel - Quang Nguyễn
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin