Danh sách sân

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Nhà thiếu nhi
Khu vực:Thành Phố Đồng Hới- Quảng Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Luxe
Khu vực:Thành Phố Đồng Hới- Quảng Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Cộn
Khu vực:Thành Phố Đồng Hới- Quảng Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thành Công
Khu vực:Thành Phố Đồng Hới- Quảng Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Nam Lý
Khu vực:Thành Phố Đồng Hới- Quảng Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bảo Ninh
Khu vực:Thành Phố Đồng Hới- Quảng Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bèo sport
Khu vực:Thành Phố Đồng Hới- Quảng Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông Trường THPT Đồng Hới
Khu vực:Thành Phố Đồng Hới- Quảng Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm bóng rổ Camsport Quảng Bình
Khu vực:Thành Phố Đồng Hới- Quảng Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin