Danh sách sân

Sân Tennis Trường Sơn
Khu vực:Thành phố Vinh- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân tennis việt - hàn
Khu vực:Thành phố Vinh- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân tennis thị xã cửa lò 12 Nguyễn Duy trinh
Khu vực:Thị xã Cửa Lò- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung Tâm Đào Tạo Tennis Thắng Bi
Khu vực:Thành phố Vinh- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB bóng bàn Phố Nhỏ
Khu vực:Thành phố Vinh- Nghệ An
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu lạc bộ bóng bàn Sỹ Đông Y Nhận Huấn Luyện
Khu vực:Thành phố Vinh- Nghệ An
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB bóng bàn Tương Dương
Khu vực:Huyện Tương Dương- Nghệ An
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB bóng bàn Anh Em
Khu vực:Thành phố Vinh- Nghệ An
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB bóng bàn Sông Lam K9
Khu vực:Huyện Con Cuông- Nghệ An
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu long Nhà Văn hóa Lao động thành phố Vinh
Khu vực:Thành phố Vinh- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà thi đấu thể thao Nam Đàn
Khu vực:Huyện Nam Đàn- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Thi đấu Thành phố Vinh
Khu vực:Thành phố Vinh- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà thi đấu thể thao Nam Đàn
Khu vực:Huyện Nam Đàn- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Vinh
Khu vực:Thành phố Vinh- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Huyện Quế Phong
Khu vực:Huyện Quế Phong- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Nam Đàn
Khu vực:Huyện Nam Đàn- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin