Danh sách sân

CLB bóng bàn Bi A
Khu vực:Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Minh Tâm
Khu vực:Huyện Nguyên Bình- Cao Bằng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng
Khu vực:Thành phố Cao Bằng- Cao Bằng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Thành phố Cao Bằng
Khu vực:Thành phố Cao Bằng- Cao Bằng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hòa An
Khu vực:Huyện Hoà An- Cao Bằng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Băng Băng
Khu vực:Huyện Thông Nông- Cao Bằng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Sóc Hà
Khu vực:Huyện Hà Quảng- Cao Bằng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Khu Gia Binh
Khu vực:Thành phố Cao Bằng- Cao Bằng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Nà Cạn
Khu vực:Thành phố Cao Bằng- Cao Bằng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin