Danh sách sân

CLB bóng bàn ACCC
Khu vực:Huyện Nho Quan- Ninh Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
K-Sport Số 1 huấn luyện bơi lội và cầu lông
Khu vực:Thành phố Ninh Bình- Ninh Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng Tân Thành
Khu vực:Huyện Kim Sơn- Ninh Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lavender Ninh Bình
Khu vực:Thành phố Ninh Bình- Ninh Bình
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hồng Minh
Khu vực:Thành phố Ninh Bình- Ninh Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Kim Sơn - Ninh Bình
Khu vực:Huyện Kim Sơn- Ninh Bình
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Khánh Thủy
Khu vực:Huyện Yên Khánh- Ninh Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Khánh Phú
Khu vực:Huyện Yên Khánh- Ninh Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình
Khu vực:Thành phố Ninh Bình- Ninh Bình
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu lông đền Bình Hải
Khu vực:Huyện Yên Mô- Ninh Bình
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu Lạc Bộ Năng Khiếu Cầu Lông K-Sport Ninh Bình
Khu vực:Thành phố Ninh Bình- Ninh Bình
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin