Danh sách sân

Sân Bóng Tennis Phú An
Khu vực:Huyện Trực Ninh- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB bóng bàn Liên Minh huyện Nghĩa Hưng
Khu vực:Huyện Nghĩa Hưng- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB bóng bàn Đông A
Khu vực:Thành phố Nam Định- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông xã Hải Hòa
Khu vực:Huyện Hải Hậu- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Xuân Hồng
Khu vực:Huyện Xuân Trường- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bảo Minh
Khu vực:Huyện Xuân Trường- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Tân Bình
Khu vực:Huyện Trực Ninh- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Điền Xá
Khu vực:Huyện Nam Trực- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tuấn Tài
Khu vực:Huyện Nam Trực- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng  Đồng Côi
Khu vực:Huyện Nam Trực- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Nam Mỹ Stadium
Khu vực:Huyện Nam Trực- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Duy Vụ
Khu vực:Huyện Nam Trực- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đồng Lư
Khu vực:Huyện Nam Trực- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Trung Linh
Khu vực:Huyện Nghĩa Hưng- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đức Anh
Khu vực:Huyện Nghĩa Hưng- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng  PHOENIX
Khu vực:Huyện Nghĩa Hưng- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin