Danh sách sân

Sân tennis huyện Lý Nhân
Khu vực:Huyện Lý Nhân- Hà Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân tennis Tân Thuỷ
Khu vực:Thành phố Phủ Lý- Hà Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB bóng bàn Bảo Long
Khu vực:Thành phố Phủ Lý- Hà Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động tỉnh Hà Nam
Khu vực:Thành phố Phủ Lý- Hà Nam
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân vận động Đồng Văn - Duy Tiên
Khu vực:Huyện Duy Tiên- Hà Nam
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Đông Nội
Khu vực:Huyện Duy Tiên- Hà Nam
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng Huyện Thanh Liêm
Khu vực:Huyện Thanh Liêm- Hà Nam
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Hải Minh
Khu vực:Thành phố Phủ Lý- Hà Nam
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Phường Thanh Châu
Khu vực:Thành phố Phủ Lý- Hà Nam
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Thành Đạt
Khu vực:Huyện Bình Lục- Hà Nam
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Tiêu Thượng
Khu vực:Huyện Bình Lục- Hà Nam
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá victory
Khu vực:Huyện Bình Lục- Hà Nam
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá HaUI - Cơ sở 3
Khu vực:Huyện Kim Bảng- Hà Nam
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Lam Hạ
Khu vực:Thành phố Phủ Lý- Hà Nam
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Vận Động Huyện Lý Nhân
Khu vực:Huyện Lý Nhân- Hà Nam
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông C17
Khu vực:Thành phố Phủ Lý- Hà Nam
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin