Danh sách sân

Sân Tennis Đồi Phả Lại
Khu vực:Thị xã Chí Linh- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis Vườn Tùng
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis Toàn Gia
Khu vực:Huyện Bình Giang- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis Ecopark Hải Dương - Clubhouse 1B
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tập Tennis Hà Hải - Hải Dương
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLUBHOUSE 2A Bể bơi sân tennis
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Clb bóng bàn Hỏa Châu
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
clb bóng bàn Hải Tân
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB bóng bàn Kẻ Sặt
Khu vực:Huyện Bình Giang- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Thành Đông Bravo - Khu Đô Thị Nam Hải Dương
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cổ Tân
Khu vực:Huyện Kinh Môn- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Trần Văn Quyết
Khu vực:Huyện Nam Sách- Hải Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông xã Cộng hoà
Khu vực:Huyện Kim Thành- Hải Dương
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Số 05 Đức Minh
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông An Khoái
Khu vực:Huyện Thanh Miện- Hải Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Astec Hải Dương - Astec Hải Dương
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin