Danh sách sân

Sân cầu lông Phú Gia - Giếng Đáy - Hạ Long
Khu vực:Thành phố Hạ Long- Quảng Ninh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis Trần Bình Trọng
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng TT Giếng Đáy
Khu vực:Thành phố Hạ Long- Quảng Ninh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Cầu lông Thuỳ Dương
Khu vực:Thành phố Hạ Long- Quảng Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
CLB bóng bàn Nguyễn Võ Hạ Long
Khu vực:Thành phố Hạ Long- Quảng Ninh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB bóng bàn Hoả Châu Quảng Ninh
Khu vực:Thành phố Hạ Long- Quảng Ninh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng TLT
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Yên Thanh
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng KTX trường Cao đẳng nghề mỏ Hữu Nghị
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng đá Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng ĐH Quảng Ninh
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân vận động Trung tâm Thành phố Uông Bí
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo 314 Vàng Danh
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Đa Năng Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà văn hoá khu 3 - Thanh Sơn
Khu vực:Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng khu 2 Cửa Ông
Khu vực:Thành phố Cẩm Phả- Quảng Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin