Danh sách sân

Sân Tennis Cao Lộc
Khu vực:Huyện Cao Lộc- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu lạc bộ bóng bàn Bến Bắc
Khu vực:Thành phố Lạng Sơn- Lạng Sơn
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Tràng Định
Khu vực:Huyện Tràng Định- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Pò Mục
Khu vực:Huyện Lộc Bình- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Phóng Linh
Khu vực:Huyện Hữu Lũng- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Lộc Bình
Khu vực:Huyện Lộc Bình- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hải Lâm
Khu vực:Thành phố Lạng Sơn- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo T2
Khu vực:Thành phố Lạng Sơn- Lạng Sơn
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tam Thanh
Khu vực:Thành phố Lạng Sơn- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phú Lộc
Khu vực:Huyện Cao Lộc- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Ông Công
Khu vực:Huyện Văn Quan- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo thầy Sủng Bắc Lệ
Khu vực:Huyện Hữu Lũng- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Kéo Quyến
Khu vực:Huyện Lộc Bình- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Hải Âu
Khu vực:Huyện Hữu Lũng- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Thành Linh
Khu vực:Huyện Chi Lăng- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Nà Tăng ( Sân Cỏ Nhân Tạo )
Khu vực:Huyện Đình Lập- Lạng Sơn
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin