Danh sách sân

Sân tennis z115
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis nhà khách Tân long
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis Đại Từ
Khu vực:Huyện Đại Từ- Thái Nguyên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân tennis Trung đoàn 246
Khu vực:Huyện Phú Lương- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân tennis Nông Lâm
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB bóng bàn Bảo Anh
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Công Anh
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Linh Sơn
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Trường Đại học Khoa học
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hoàng Văn Thụ
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đình Cả
Khu vực:Huyện Võ Nhai- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tùng Trang
Khu vực:Thị xã Phổ Yên- Thái Nguyên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tân Tiến
Khu vực:Thị xã Phổ Yên- Thái Nguyên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng SEVT
Khu vực:Thị xã Phổ Yên- Thái Nguyên
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Hùng Sơn
Khu vực:Huyện Đại Từ- Thái Nguyên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cây Bưởi-Old Trafford
Khu vực:Huyện Đồng Hỷ- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin