Danh sách sân

Nhà Hàng, Sân Cỏ Nhân Tạo Hưng Long
Khu vực:Thị xã Nghĩa Lộ- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động thanh niên Yên Bái
Khu vực:Thành phố Yên Bái- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Văn Yên
Khu vực:Huyện Văn Yên- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động tỉnh Yên Bái
Khu vực:Thành phố Yên Bái- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá (Trấn Yên)
Khu vực:Huyện Trấn Yên- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cầu Nung
Khu vực:Thị xã Nghĩa Lộ- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Babylon Yên Bái
Khu vực:Thành phố Yên Bái- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hải Nam
Khu vực:Huyện Văn Yên- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Trường THPT Nguyễn Huệ
Khu vực:Thành phố Yên Bái- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Vĩnh Đông
Khu vực:Huyện Lục Yên- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tòa án
Khu vực:Thành phố Yên Bái- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Sunrise
Khu vực:Thành phố Yên Bái- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Yên Thế
Khu vực:Huyện Lục Yên- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Việt Anh
Khu vực:Huyện Lục Yên- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân phủi Tiến Tuyết - Mậu A
Khu vực:Huyện Văn Yên- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động xã Đại Sơn
Khu vực:Huyện Văn Yên- Yên Bái
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin