Danh sách sân

CLB Cầu Lông Quang Giao
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông Funny Trần
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu Lạc Bộ Cầu Lông Thái Phiên
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB bóng bàn - cầu lông Thanh Khê Đông
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu Lạc Bộ Cầu Lông BMB - Đà Nẵng
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu lông - Bóng rổ HTK
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Kỳ Đồng
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin