Danh sách sân

ISmash - CLB Cầu Lông Trường Quốc tế ĐH Quốc gia Hà Nội
Khu vực:Thanh Xuân- Hà Nội
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu lạc bộ cầu lông Pháo Đài Láng
Khu vực:Thanh Xuân- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu Lông Đoàn Thanh Niên Trường THPT Khương Đình
Khu vực:Thanh Xuân- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Quan Nhân
Khu vực:Thanh Xuân- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông 31 Khương Hạ
Khu vực:Thanh Xuân- Hà Nội
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin