Danh sách sân

Sân cầu lông Hero Sport
Khu vực:Đông Anh- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông - Bóng Chuyền
Khu vực:Đông Anh- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Vạn Lộc
Khu vực:Đông Anh- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Tổ 49
Khu vực:Đông Anh- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông VHH Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc
Khu vực:Đông Anh- Hà Nội
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
LHBC -CLB Cầu Lông THPT Liên Hà
Khu vực:Đông Anh- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin