Sân bóng đá Thành Phố Thanh Hóa

Sân bóng Lucky Thanh Hà - Thanh Hóa

Sân bóng Lucky Thanh Hà - Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Việt Hùng Đông vệ - Thanh Hóa

Sân Bóng Việt Hùng Đông vệ - Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Thái Thu - Thanh Hóa

Sân bóng Thái Thu - Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Trường Trung Cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa - Thanh Hóa

Sân bóng Trường Trung Cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa - Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Vietkid - Thanh Hóa

Sân Bóng Vietkid - Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Mai Xuân Dương - Thanh Hóa

Sân bóng Mai Xuân Dương - Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Việt Hùng - Blue Sky - Thanh Hóa

Sân bóng Việt Hùng - Blue Sky - Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Viettel - Thanh Hóa

Sân bóng đá Viettel - Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Tổng Công Ty Xây Dựng Thanh Hóa - Thanh Hóa

Sân bóng Tổng Công Ty Xây Dựng Thanh Hóa - Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Chợ Đầu Mối - Bào Ngoại Thanh Hóa

Sân bóng Chợ Đầu Mối - Bào Ngoại Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Quảng Thắng - Tp. Thanh Hóa

Sân bóng Quảng Thắng - Tp. Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Việt Hùng - Đông Vệ Tp. Thanh Hóa

Sân Bóng Việt Hùng - Đông Vệ Tp. Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Trường Chính Trị - Tp. Thanh Hóa

Sân bóng Trường Chính Trị - Tp. Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Anh Lương - Tp. Thanh Hóa

Sân bóng Anh Lương - Tp. Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Balit - Tp. Thanh Hóa

Sân bóng Balit - Tp. Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Tuấn Khang - Tp. Thanh Hóa

Sân Bóng Tuấn Khang - Tp. Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Đá Bình Minh - Tp. Thanh Hóa

Sân Bóng Đá Bình Minh - Tp. Thanh Hóa

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km

Giá thuê sân bóng trên địa bàn huyện

Giá thuê tại thành phố Thanh Hóa cũng tương đương với các mặt sân khác cùng tỉnh, dao động từ 250.000đ - 500.000đ/trận bóng. Vào dịp cuối tuần, giá sân có thể tăng đến 600.000đ/trận đấu.

Tham khảo thêm các mức giá khác bằng cách liên hệ với Thế Giới Thể Thao tại đây nhé.

0.20637 sec| 1325.016 kb