Sân bóng đá Quận Thủ Đức

Sân bóng Mười Thọ

Sân bóng Mười Thọ

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Bình Chiểu

Sân bóng mini Bình Chiểu

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Nhật Vượng

Sân bóng đá Nhật Vượng

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bình Lợi

Sân bóng Bình Lợi

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng Đại học Ngân Hàng

Sân bóng Đại học Ngân Hàng

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Toàn Thắng

Sân bóng Toàn Thắng

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng Hồng Long

Sân bóng Hồng Long

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng TT TDTT Thủ Đức

Sân bóng TT TDTT Thủ Đức

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini A10

Sân bóng Mini A10

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Milano

Sân bóng đá Milano

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Mini Lộc Phát

Sân bóng Mini Lộc Phát

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM

Sân bóng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phúc Lộc

Sân bóng Phúc Lộc

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Bảo Châu

Sân bóng đá Bảo Châu

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng KDC Vạn Phúc

Sân bóng KDC Vạn Phúc

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Ngọc Việt

Sân bóng mini Ngọc Việt

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Gò Dưa

Sân bóng Gò Dưa

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đại học nông lâm Tp Hồ Chí Minh

Sân bóng Đại học nông lâm Tp Hồ Chí Minh

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Linh Xuân

Sân bóng Linh Xuân

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Cá Sấu Hòa Cà

Sân bóng Cá Sấu Hòa Cà

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Sake

Sân bóng mini Sake

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Cầu Ông Dầu

Sân bóng mini Cầu Ông Dầu

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng Khiết Tâm

Sân bóng Khiết Tâm

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Linh Đông

Sân bóng Linh Đông

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
0.21533 sec| 1469.023 kb