Sân bóng đá Quận Tân Phú

Sân bóng Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm

Sân bóng Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm

Số người: 7
Giá
450.000 VNĐ
- 700.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lương - Phú Thọ Hòa - Tân phú

Sân bóng Lương - Phú Thọ Hòa - Tân phú

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Chế Lan Viên

Sân bóng Chế Lan Viên

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đầm Sen

Sân bóng đá Đầm Sen

Số người: 11
Giá
Liên hệ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng Mini Tanimex

Sân bóng Mini Tanimex

Số người: 5
Giá
300.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Hiệp Phát

Sân bóng Mini Hiệp Phát

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Celadon

Sân bóng Celadon

Số người: 5
Giá
400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Sport  Plus

Sân bóng Sport Plus

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Tân Thới Hòa

Sân bóng đá Mini Tân Thới Hòa

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Gia Nguyễn

Sân bóng Gia Nguyễn

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
0.15968 sec| 1241.219 kb