Sân bóng đá Quận 9

Sân bóng đá Kí túc xá trường ĐH Giao thông vận tải Hồ Chí Minh

Sân bóng đá Kí túc xá trường ĐH Giao thông vận tải Hồ Chí Minh...

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Kiến Ngộ

Sân bóng Kiến Ngộ

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Song Phát

Sân bóng Song Phát

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Cầu Nam Lý, Quận 9

Sân bóng đá Cầu Nam Lý, Quận 9

Số người: 7
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini – Cao Đẳng Xây Dựng Số 2

Sân bóng mini – Cao Đẳng Xây Dựng Số 2

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá 185

Sân bóng đá 185

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trung tâm huấn luyện Thể Thao Sân Vận Động 79

Sân bóng Trung tâm huấn luyện Thể Thao Sân Vận Động 79

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Tăng Nhơn Phú B

Sân bóng mini Tăng Nhơn Phú B

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng KTX Đại học Văn hóa TPHCM

Sân bóng KTX Đại học Văn hóa TPHCM

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng CLB Thể dục thể thao Hoàng Phú

Sân bóng CLB Thể dục thể thao Hoàng Phú

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Tiến Phát

Sân bóng đá Tiến Phát

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá trường Viện Kiểm Sát

Sân bóng đá trường Viện Kiểm Sát

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
SÂN BÓNG TRƯƠNG VĂN THÀNH

SÂN BÓNG TRƯƠNG VĂN THÀNH

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng cỏ nhân tạo FTOWN

Sân bóng cỏ nhân tạo FTOWN

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng HTC

Sân bóng HTC

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng CLB Phù Đổng

Sân bóng CLB Phù Đổng

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng CLB bóng đá Phước Long A

Sân bóng CLB bóng đá Phước Long A

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng trung tâm thể dục thể thao Tiến Minh

Sân bóng trung tâm thể dục thể thao Tiến Minh

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Lam Sơn

Sân bóng Lam Sơn

Số người: 5
Giá
350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Hiệp Phú 2

Sân bóng Hiệp Phú 2

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
SÂN BÓNG HIỆP PHÚ

SÂN BÓNG HIỆP PHÚ

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Kaly Quận 9

Sân bóng Kaly Quận 9

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tiến Phát

Sân bóng Tiến Phát

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Đại Châu

Sân bóng mini Đại Châu

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
0.21763 sec| 1469.117 kb