Sân bóng đá Quận 8

Sân bóng Trường Ngô Gia Tự

Sân bóng Trường Ngô Gia Tự

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng mini Hội Ngộ

Sân bóng mini Hội Ngộ

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Phú Định

Sân bóng Phú Định

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Trung Sơn

Sân bóng đá Trung Sơn

Số người: 5
Giá
220.000 VNĐ
- 320.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Mini Nguyễn Thị Định

Sân bóng Mini Nguyễn Thị Định

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng mini Vạn Nguyên

Sân bóng mini Vạn Nguyên

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
0.19488 sec| 1193.047 kb