Sân bóng đá Quận 8

Sân bóng Trường Ngô Gia Tự

Sân bóng Trường Ngô Gia Tự

Số người: 5
Giá
250.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng mini Hội Ngộ

Sân bóng mini Hội Ngộ

Số người: 5
Giá
250.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Phú Định

Sân bóng Phú Định

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Trung Sơn

Sân bóng đá Trung Sơn

Số người: 5
Giá
220.000₫
- 320.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Mini Nguyễn Thị Định

Sân bóng Mini Nguyễn Thị Định

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng mini Vạn Nguyên

Sân bóng mini Vạn Nguyên

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
0.20149 sec| 2973.984 kb