Sân bóng đá Quận 7

Sân bóng Trường Nguyễn Thị Thập

Sân bóng Trường Nguyễn Thị Thập

Số người: 5
Giá
250.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng đá Nguyễn Hữu Thọ

Sân bóng đá Nguyễn Hữu Thọ

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Trường THCS Hoàng Quốc Việt

Sân bóng Trường THCS Hoàng Quốc Việt

Số người: 5
Giá
Liên hệ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân vận động Đại học Tôn Đức Thắng

Sân vận động Đại học Tôn Đức Thắng

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng Trường Cao đẳng công nghệ và quản trị doanh nghiệp

Sân bóng Trường Cao đẳng công nghệ và quản trị doanh nghiệp

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng Trường Tân Phong

Sân bóng Trường Tân Phong

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
sân bóng đá khu chế xuất Tân Thuận

sân bóng đá khu chế xuất Tân Thuận

Số người: 5
Giá
250.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Cầu Trắng

Sân bóng đá Cầu Trắng

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Lâm Văn Bền

Sân bóng đá Lâm Văn Bền

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hoàng Duy

Sân bóng đá Hoàng Duy

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Phương Thảo

Sân bóng đá Phương Thảo

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Lâm Hùng

Sân bóng đá Lâm Hùng

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đại học Cảnh Sát Nhân Dân

Sân bóng đá Đại học Cảnh Sát Nhân Dân

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá CLB bóng đá Phú Mỹ

Sân bóng đá CLB bóng đá Phú Mỹ

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Huynh Đệ

Sân bóng đá Huynh Đệ

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hoàng Kim

Sân bóng Hoàng Kim

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
0.07876 sec| 3456.07 kb