Sân bóng đá Quận 2

Sân bóng đá Arsenal

Sân bóng đá Arsenal

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trọng Phát

Sân bóng Trọng Phát

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini City

Sân bóng đá Mini City

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Thuần Việt

Sân bóng đá Thuần Việt

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Phước Tiến

Sân bóng đá Phước Tiến

Số người: 7
Giá
150.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng đá Thảo Điền SS2

Sân bóng đá Thảo Điền SS2

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Thanh Tùng

Sân bóng đá Thanh Tùng

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đông Phương

Sân bóng đá Đông Phương

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
0.18487 sec| 1225.102 kb