Sân bóng đá Quận 12

Sân bóng Tiến Trường - TPHCM

Sân bóng Tiến Trường - TPHCM

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin

Cụm sân bóng đá cỏ nhân tạo Tiến Trường bao gồm 6 sân mini 5 người, tiêu chuẩn FIFA

Sân bóng đá Mini Thùy Linh

Sân bóng đá Mini Thùy Linh

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Tìm đối
Giữ xe
Sân bóng đá Mini Cây Da

Sân bóng đá Mini Cây Da

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Cafe - Goal 90'+1

Sân bóng đá Cafe - Goal 90'+1

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Ấp Voi

Sân bóng đá Mini Ấp Voi

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá VOV WeSport

Sân bóng đá VOV WeSport

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Anh Tú

Sân bóng Anh Tú

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hồng Trí

Sân bóng Hồng Trí

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Ba Thôn

Sân bóng đá Ba Thôn

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Thiên Sứ

Sân bóng đá mini Thiên Sứ

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Cỏ Nhân Tạo Hữu Nghị

Sân bóng đá Mini Cỏ Nhân Tạo Hữu Nghị

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thắng Lợi

Sân bóng Thắng Lợi

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Clb Sân Bóng Đá Vườn Lài

Sân bóng đá Clb Sân Bóng Đá Vườn Lài

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá Đại Nam WeSport

Sân bóng đá Đại Nam WeSport

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Sài Gòn FC Quận 12

Sân bóng đá Sài Gòn FC Quận 12

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Phát Đạt

Sân bóng đá Mini Phát Đạt

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Lan Anh

Sân bóng đá Mini Lan Anh

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Vườn Keo

Sân bóng đá Mini Vườn Keo

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Siêu Sao

Sân bóng đá Siêu Sao

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá TTTDTT Quận 12

Sân bóng đá TTTDTT Quận 12

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Võ Trường Toản

Sân bóng đá Võ Trường Toản

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Cầu Suối

Sân bóng đá Cầu Suối

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Minh Trí

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Minh Trí

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Mini Nguyễn Gia

Sân bóng đá Mini Nguyễn Gia

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
0.18670 sec| 1493.148 kb