Sân bóng đá Quận 1

Sân bóng cung văn hóa Lao Động

Sân bóng cung văn hóa Lao Động

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hoa Lư

Sân bóng đá Hoa Lư

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng đá Đại học Y Dược

Sân bóng đá Đại học Y Dược

Số người: 7
Giá
150.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng đá Tao Đàn

Sân bóng đá Tao Đàn

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
0.19697 sec| 1184.664 kb