Sân bóng đá Hồ Chí Minh

Sân bóng Tiến Trường - TPHCM

Sân bóng Tiến Trường - TPHCM

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin

Cụm sân bóng đá cỏ nhân tạo Tiến Trường bao gồm 6 sân mini 5 người, tiêu chuẩn FIFA

Sân bóng đá Mini cỏ nhân tạo Hồng Bảy

Sân bóng đá Mini cỏ nhân tạo Hồng Bảy

Số người: 5
Giá
350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thiện Nhân

Sân bóng Thiện Nhân

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Nhị Bình - Hóc Môn

Sân bóng đá nhân tạo Nhị Bình - Hóc Môn

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Kaka

Sân bóng đá Kaka

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Bình Minh - Hóc Môn

Sân bóng Bình Minh - Hóc Môn

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Mini An Kỳ

Sân Bóng Mini An Kỳ

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Hóc Môn

Sân bóng đá Hóc Môn

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng đá Cây Sung 379

Sân Bóng đá Cây Sung 379

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Mini 25/3B Hẻm 116

Sân Bóng Mini 25/3B Hẻm 116

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Trung tâm dạy bóng trẻ em VJSS Nhà Bè

Sân Bóng Trung tâm dạy bóng trẻ em VJSS Nhà Bè

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng nhà thi đấu huyện Nhà Bè

Sân Bóng nhà thi đấu huyện Nhà Bè

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Trần Thái - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

Sân Bóng Trần Thái - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân Bóng đá Nam Long

Sân Bóng đá Nam Long

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng đá Nhơn Đức - Nhà Bè

Sân Bóng đá Nhơn Đức - Nhà Bè

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng đá Phú Xuân

Sân Bóng đá Phú Xuân

Số người: 5
Giá
300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Quân Khu 7

Sân bóng Quân Khu 7

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Trần Kế Xương

Sân bóng Mini Trần Kế Xương

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng King Sport

Sân bóng King Sport

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Mini Đào Duy Anh

Sân bóng đá Mini Đào Duy Anh

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Phạm Hùng - Bình Chánh

Sân Bóng Phạm Hùng - Bình Chánh

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Quốc Hưng

Sân Bóng Quốc Hưng

Số người: 5
Giá
300.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
CLB Bóng Đá Mini Hoàng Long

CLB Bóng Đá Mini Hoàng Long

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tân Kiên - huyện Bình Chánh - Tp.HCM

Sân bóng Tân Kiên - huyện Bình Chánh - Tp.HCM

Số người: 5
Giá
250.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
0.22638 sec| 1444.141 kb