Sân bóng đá Quận Ngô Quyền

Sân bóng ĐH Y Dược Hải Phòng - Ngô Quyền - Hải Phòng

Sân bóng ĐH Y Dược Hải Phòng - Ngô Quyền - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
200.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Vinh Quang

Sân bóng đá Vinh Quang

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đại học Y Hải Phòng

Sân bóng đá Đại học Y Hải Phòng

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng đá Lông Vũ

Sân bóng đá Lông Vũ

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 550.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo 240 Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền

Sân bóng cỏ nhân tạo 240 Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền

Số người: 7
Giá
350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Zozo FC - Arsenal

Sân bóng Zozo FC - Arsenal

Số người: 7
Giá
350.000₫
- 550.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Lê Lai

Sân bóng đá Lê Lai

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
0.06764 sec| 2998.063 kb