Sân bóng Hải Phòng

Sân bóng đá ĐH DL Hải Phòng

Sân bóng đá ĐH DL Hải Phòng

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Nhà máy Ohsung Vina

Sân bóng đá Nhà máy Ohsung Vina

Số người: 7
Giá
300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Bắt đối, tìm đối cho khách hàng
Sân bóng đá Mini Tiên Lãng

Sân bóng đá Mini Tiên Lãng

Số người: 7
Giá
350.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá xã An Hồng

Sân bóng đá xã An Hồng

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá TT TDTT Huyện Vĩnh Bảo

Sân bóng đá TT TDTT Huyện Vĩnh Bảo

Số người: 7
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng Việt Tiến

Sân bóng Việt Tiến

Số người: 7
Giá
200.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng Mini THPT Nguyễn Đức Cảnh

Sân bóng Mini THPT Nguyễn Đức Cảnh

Số người: 7
Giá
350.000₫
- 450.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá Vinh Quang

Sân bóng đá Vinh Quang

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Đông Sơn

Sân bóng đá Đông Sơn

Số người: 7
Giá
200.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá Mini Tridy

Sân bóng đá Mini Tridy

Số người: 7
Giá
300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng Mini Noucamp Đầm Vuông

Sân bóng Mini Noucamp Đầm Vuông

Số người: 7
Giá
350.000₫
- 550.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Đại học Y Hải Phòng

Sân bóng đá Đại học Y Hải Phòng

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá Trường CĐ Bách Nghệ Hải Phòng

Sân bóng đá Trường CĐ Bách Nghệ Hải Phòng

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Viện Kỹ Thuật Hải Quân

Sân bóng Viện Kỹ Thuật Hải Quân

Số người: 7
Giá
350.000₫
- 450.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Khu Vực Thể Thao HPU UNITED SPORTS AREA

Sân bóng đá Khu Vực Thể Thao HPU UNITED SPORTS AREA

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Lông Vũ

Sân bóng đá Lông Vũ

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 550.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng CDF

Sân bóng CDF

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Nam Sơn Hải Phòng

Sân bóng đá Nam Sơn Hải Phòng

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Cầu Bính

Sân bóng đá Cầu Bính

Số người: 7
Giá
350.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Mini Cựu Viên

Sân bóng đá Mini Cựu Viên

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Thủy Triều

Sân bóng đá Thủy Triều

Số người: 7
Giá
350.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá Đằng Lâm

Sân bóng đá Đằng Lâm

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá Đông Hải

Sân bóng đá Đông Hải

Số người: 7
Giá
350.000₫
- 550.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng 240

Sân bóng 240

Số người: 7
Giá
350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
0.08446 sec| 3055.766 kb