Sân bóng đá Hải Phòng

Sân bóng ĐH Y Dược Hải Phòng - Ngô Quyền - Hải Phòng

Sân bóng ĐH Y Dược Hải Phòng - Ngô Quyền - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Tân Tiến - An Dương - Hải Phòng

Sân bóng Tân Tiến - An Dương - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
- 250.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lê Thiện - An Dương - Hải Phòng

Sân bóng Lê Thiện - An Dương - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Đá Vigor - An Dương - Hải Phòng

Sân Bóng Đá Vigor - An Dương - Hải Phòng

Giá
350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hoa Động - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Sân bóng Hoa Động - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Phương Nam - Hải Phòng

Sân Bóng Phương Nam - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân vận động cỏ nhân tạo huyện AN DƯƠNG-Hải Phòng

Sân vận động cỏ nhân tạo huyện AN DƯƠNG-Hải Phòng

Số người: 7
Giá
260.000 VNĐ
- 360.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Nhân Hoà- Hải Phòng

Sân Bóng Nhân Hoà- Hải Phòng

Số người: 7
Giá
230.000 VNĐ
- 270.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Cỏ Nhân Tạo Công Ty Xăng Dầu Kv3 -Hải Phòng

Sân Bóng Cỏ Nhân Tạo Công Ty Xăng Dầu Kv3 -Hải Phòng

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lương Anh-Hải Phòng

Sân bóng Lương Anh-Hải Phòng

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Cafe Toàn-Hải Phòng

Sân Bóng Cafe Toàn-Hải Phòng

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Mini Thiên Hương-Hải Phòng

Sân Bóng Mini Thiên Hương-Hải Phòng

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Duyên Hải - Hải Phòng

Sân bóng đá Duyên Hải - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đại học dân lập Hải Phòng

Sân bóng đá Đại học dân lập Hải Phòng

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Nhà máy Ohsung Vina

Sân bóng đá Nhà máy Ohsung Vina

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Tìm đối
Sân bóng đá Mini Tiên Lãng

Sân bóng đá Mini Tiên Lãng

Số người: 7
Giá
350.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá xã An Hồng

Sân bóng đá xã An Hồng

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá TT TDTT Huyện Vĩnh Bảo

Sân bóng đá TT TDTT Huyện Vĩnh Bảo

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng Việt Tiến

Sân bóng Việt Tiến

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng Mini THPT Nguyễn Đức Cảnh

Sân bóng Mini THPT Nguyễn Đức Cảnh

Số người: 7
Giá
350.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng đá Vinh Quang

Sân bóng đá Vinh Quang

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đông Sơn - Hải Phòng

Sân bóng đá Đông Sơn - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng đá Mini Tridy

Sân bóng đá Mini Tridy

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng Mini Noucamp Đầm Vuông

Sân bóng Mini Noucamp Đầm Vuông

Số người: 7
Giá
350.000 VNĐ
- 550.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin

Danh sách các sân bóng đá cỏ nhân tạo ở Hải Phòng, đặt sân, tìm đối bóng đá, thông tin cập nhật liên tục.

Bạn có biết?

- Làm sân cỏ nhân tạo ở Hải Phòng hết bao nhiêu tiền?

- Địa chỉ bán cỏ nhân tạo giá rẻ?

0.18070 sec| 1480.016 kb